“Hoa Biển”

Hoa Biển như là một gợi nhớ về ngày tháng xa xưa. Tình yêu mộng mơ cuả người thủy thủ đa tình được diễn tả thật ngọt ngào da diết qua cảm xúc của Hoàng Cương. Lê Vũ đến với Hoa Biển bằng một phiên bản phối âm mới trong cố gắng đánh thức những ray rứt vì lỗi hẹn của người thủy thủ và bên khung cửa là lời trách móc thầm kín của người tình đợi mong. Mời thưởng thức Hoa Biển với tiếng hát Hoàng Cương.

Lê Vũ & Hoàng Cương

Hoàng Cương

Published by

Lê Vũ

Không phải nhạc sĩ, ca sĩ, đàn sĩ. Không chuyên nghiệp, cũng không nghiệp dư. Chỉ mong tạo ra nét gì đó khác biệt trong những nhạc mình thích.

One thought on ““Hoa Biển””

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s