Thuở Ấy Có Em

“Thuở Ấy Có Em” là một trong những nhạc phẩm tiêu biểu nhất cho nét nhạc đặc thù của nhạc sĩ Huỳnh Anh. Tích cách khắc khoải, day dứt của nhạc blues được ông đưa vào trong bài nhạc một cách tài tình, khéo léo. Thay vì xử dụng slowrock 12/8 như thông thường, Lê Vũ dùng blues rock với nhịp điệu mạnh mẽ, dồn dập hơn để diễn tả bài này. Xin mời thưởng thức.

 

2 thoughts on “Thuở Ấy Có Em

Add yours

  1. Ha ha ha, very funny… All I can do is say “Thank you very much.” (deep voice) 🙂

    Very nice! Never heard of this song before, but I like your rock and roll arrangement. Can you impersonate Elvis with this song? 🙂

    Like

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: