Nhớ Thành Đô

Nhớ Thành Đô, một nhạc phẩm của Hoàng Thi Thơ, được gửi đến các nhạc hữu lần này qua cách trình đặc sắc và táo bạo của Nguyễn Thảo.  Nguyễn Thảo dùng tiếng hát mê hoặc để đưa người nghe đến một không gian của âm điệu rất bluesy, nhưng cũng khá xa lạ với những cách trình... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: