special guests

Đây là trang để Lê Vũ Music giới thiệu những giọng hát mới qua hòa âm của Lê Vũ.  Những người bạn này đến với LêVũMusic vì tình yêu âm nhạc và mong mỏi tìm hướng đi mới trong câu ca tiếng hát.  Không vì danh vọng, không vì vụ lợi, chỉ vì niềm đam mê không bờ bến.  Xin trân trọng giới thiệu.

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: