Xin Thời Gian Qua Mau 2017

Xin Thời Gian Qua Mau 2017 (Lê Vũ) Xin Thời Gian Qua Mau 2011 (Hoàng Cương) Tuần trước đã có nhạc Lam Phương, tuần này lại trở lại với nhạc Lam Phương một lần nữa với "Xin Thời Gian Qua Mau".  Anh Hoàng Cương đã thực hiện "Xin Thời Gian Qua Mau" khá lâu rồi,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: