Tiếng Mưa Rơi

Tìm tòi trên YouTube, LV biết được trước 1975 nhạc phẩm Tiếng Mưa Rơi đã được ca sĩ Thanh Hùng trình bày qua tiết tấu twist trong khi Carol Kim lại hát chậm hơn với beguine rock.  Để tránh trùng lấp, LV quyết định thực hiện bài với phong cách pop ballad chậm rãi hơn... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: