Mưa Trên Biển Vắng (Je Ne Pourrai Jamais T’oublier)

Ngày trước tôi chỉ biết bài Mưa Trên Biển Vắng (lời dịch của Nhật Ngân) qua tiếng hát của Ngọc Lan. Tôi chưa từng nghe Nicoletta hát nguyên bản Je Ne Pourrai Jamais T'oublier. Chỉ đến khi Quý Anh đề nghị hát bài này tôi mới tìm bài trên YouTube để nghe. Thoạt đầu tôi... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: