Đêm Nguyện Cầu

Còn nhớ không quê hương mình những tháng ngày binh đao khói lửa và pho tượng lính?... "Thương Tiếc" dù bất động, câm nín trên lối vào nghĩa trang, bên cạnh xa lộ ấy vẫn đẹp hiển linh giữa giòng đời huyên náo.  Ánh mắt nhìn vào hư vô của ông khi chiều xuống không... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: