Tình Khúc Cho Em

"Tình Khúc Cho Em" có thể được xem một trong những nhạc phẩm được biết đến nhiều nhất của Lê Uyên & Phương.  Tiết tấu thật đơn giản, nhẹ nhàng, dễ nhớ, dễ thuộc, dễ hát theo.  Để giữ đúng tính nhạc nguyên thủy, LV đã quyết định chơi bài này theo kiểu unplugged, nghĩa... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: