“Về Đây Nghe Em”

Trên mui xe khách liên tỉnh chạy ngang qua đường phố loang lổ của thị trấn Thủ Đức người ta thấy ngổn ngang hàng phế liệu thu gom từ sau chiến cuộc đã được buộc chặt.  Cuộc cãi vã xảy ra dữ dội do chuyện không đâu giữa người khách chủ nhân món hàng ấy... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: