“Chuyện Tình Buồn”

Nói cho cùng thì chẳng qua vì người ta gán ép cho tình yêu quá nhiều ý niệm mà thời gian yêu trở thành nghĩa lý.  Như khi đang đắm say chẳng hạn.  Nụ hôn đầu nàng chợt trao không chỉ ngỡ ngàng mà cả ngọt ngào nữa vì cả hai vừa mới ăn chè... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: