Đêm Hè (nhạc Ngọc Hoàng)

Photo by Maria Orlova on Pexels.com Có rất ít người yêu nhạc trong chúng ta không biết đến nhạc phẩm bất hủ của George Gershwin: “Summertime”. Nhạc phẩm này được viết vào năm 1935 cho opera Porgy and Bess. Tuy nhiên âm điệu rất là bluesy của bài này đã làm cho nó trở thành... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: