Tình Yêu Đến Trong Giã Từ

Tình Yêu Đến Trong Giã Từ 2017 (Nguyễn Thảo) Tình Yêu Đến Trong Giã Từ 2011 (Hoàng Cương) Đối với tôi, có một vài điều khá thú vị về nhạc phẩm này. Đã lâu rồi, tôi vắng mặt trên trang LêVũMusic một phần vì bận bịu với KeJazz, một phần vì Lê Vũ chắc đang... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: