Biển Mặn & Qua Cơn Mê

Biển Mặn Qua Cơn Mê Một anh bạn cùng đơn vị với tôi ngồi trong hầm đang viết thư cho người tình bên ánh đèn cầy leo lét thì một viên đạn xuyên tim khiến anh gục xuống tại chỗ.  Giòng cuối cùng: " Đón nghe CT Dạ Lan tuần tới đi!  Anh đã yêu... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: