Một Mai Giã Từ Vũ Khí

Youtube: Một Mai Giã Từ Vũ Khí (Hoàng Cương) Youtube: Một Mai Giã Từ Vũ Khí (Karaoke) Nếu nghĩ rằng định mệnh đi theo kiếp người và có khả năng đổi thay tất cả thì niềm hy vọng cho một cuộc sống bình yên có thể sẽ dễ dàng hơn với đời thường. Nơi chiến... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: