Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa

Mưa thu trở lại mang thêm chút hơi hám của mùa đông.  Có những chiều mưa chợt vội vã đến, chợt vội vã đi.  Trong căn phòng lặng tối, chàng trai Tô Vũ nhìn ra ngoài khung cửa ngắm cơn mưa chiều rả rích vô tình, ước vọng.  Rồi ôm đàn nghêu ngao hát:  "Em đến... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: