Tình Ca Phố

Âm nhạc hay gợi cho tôi ký ức về một khoảng thời gian cụ thể nào đó. Nếu có bài hát nào diễn tả đúng tâm trạng thời "thanh xuân" của tôi thì chắc chắn đó phải là Tình Ca Phốcủa nhạc sĩ Quốc Bảo. Tôi nghe Tình Ca Phố lần đầu tiên vào khoảng... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: