Giờ Này Anh Ở Đâu

Painting by Phan Thanh Phương Họ không biết ngày mai có còn thấy mặt trời ló dạng sau chòi canh, nghe tiếng đàn và giọng hát của người lính trẻ, đọc lại một trang thư tình sau phiên gác chiều hay trầm ngâm bên chiếc máy thâu thanh với chương trình Dạ Lan khi màn... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: