Buồn Ơi Chào Mi 2020

Đã từ lâu , tôi rất thích  bài hát "Buồn ơi chào mi” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Không biết có phải vì nó trùng tên với quyển tiểu thuyết Bonjour Tristesse xa xưa của Francoise Sagan nói về câu chuyện nổi loạn của một cô gái 17 tuổi, mà tôi từng say mê đọc... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: