Chiều Mưa Biên Giới

Tôi đã có ý định thực hiện Chiều Mưa Biên Giới từ năm ngoái. Dàn dựng bài xong xuôi, hát thử làm nháp, nghe lại rồi nản chí bỏ qua bài soạn luôn. Mỗi lần hát thử, tôi cứ lại nhớ đến tiếng hát của ông Trần Văn Trạch thì lại cụt hứng! Với chất... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: