Cho Nhau Lời Nguyện Cầu

Cho Nhau Lời Nguyện Cầu [2019]   Nếu các bạn có ghé ngang trang mạng KẻJazz trong hai tuần lễ vừa qua, thì có lẽ các bạn cũng thấy năm này, KẻJazz chỉ post toàn nhạc sầu thảm khi khắp nơi nhạc Giáng Sinh thật vui nhộn.   Một tuần thì lời trần tình của... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: