Mắt Biếc

  Cơn mưa bất chợt đến càng lúc càng nặng hạt khiến cả hai dù không còn gì để nói cũng phải ngồi bên nhau dưới mái hiên ngoài chờ trời tạnh.  Con phố nhỏ bỗng xôn xao tiếng gọi nhau mau trở về nhà.  Thời gian vô duyên lặng im tưởng chừng như bất... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: