Áo Lụa Hà Đông

Áo Lụa Hà Đông 2017 (Châu Hạnh) Áo Lụa Hà Đông 2011 (Hoàng Cương) Đây chính là nhạc phẩm đầu tiên LV thực hiện với anh Hoàng Cương.  Cũng chính bắt đầu từ bài này mà LV và HC đã miệt mài nhiều đêm sau để thâu nhạc.  Và thế là từ đó LeVuMusic ra... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: