Bản Tình Cuối

Mơ hồ tựa như vọng lại từ miền sâu của tâm thức biệt ly là dư âm dành cho buổi sáng chia tay tiếp theo sau tiếng “Hi” hờ hững chỉ vừa đủ nghe. Không gian nồng ấm một thuở bỗng khép lại đàng sau những khoé mắt nhìn nhau trong lặng thinh giờ đây... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: