Vũng Lầy Của Chúng Ta

Xin mời thưởng thức một nhạc phẩm rất quen thuộc của Lê Uyên & Phương qua tiếng hát của 2 người bạn trẻ từ Sài Gòn: Ngô Nhật Trường và Linh Trang.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: