Em Đã Quên Mùa Thu

Khi trên không có những đám mây bàng bạc, khi lá ngoài đường rụng nhiều và một sớm mai đầy sương người ta dễ để tâm tư xoay lại mùa thu với những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường đầu tiên mà Thanh Tịnh vẫn còn nhớ.  Rồi với nét quyễn rũ của... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: