Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa?

Giọt lệ có làm vơi dần hay chỉ đong đầy thêm nỗi nhớ? Hãy hỏi mây trắng xem! Sương rừng sẽ làm vui hơn hay chỉ khiến buồn thêm thơ dại? Hãy hỏi mùa Xuân đi! Mưa bay có làm mềm cơn say hay chỉ tô lên môi những nhòa nhạt? Hãy hỏi mọi tình... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: