Chiều Một Mình Qua Phố (2013)

Với em tôi không còn ngày xưa nữa.  Những lần hẹn hò để có ánh mắt,nụ hôn và góc nhỏ cho tình nhân đã thuộc về một bến nhớ mơ hồ.  Khi thành đô chỉ vẳng nghe tiếng đại bác tôi đã ra đi. Sau lưng chiến cuộc là em rất nhỏ, mi thoáng buồn,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: