Cho Nhau Lời Nguyện Cầu

Phải nói là khi tôi bảo Vũ, tôi muốn Vũ hòa âm cho tôi bài Cho Nhau Lời Nguyện Cầu của Phạm Mạnh Cương, tôi có một khái niệm khá mơ hồ về cách thức tôi muốn diễn đạt ca khúc này: jazzy, êm đềm, ướt át.  Chỉ khổ một nỗi, tôi quên nói với... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: