Mộ Khúc

Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đã không ít lần buồn vu vơ không nguyên cớ, nhất là những khi ta được chìm đắm giữa một khung cảnh thiên nhiên huyền hoặc nào đó …. Nhà thơ Xuân Diệu cũng vậy, những cảm xúc bâng quơ đó đã được ông nâng lên thành ý... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: