Trả Lại Em Yêu 2020

Em yêu, Giờ này em đang làm gì? Em vẫn còn ngồi bên cửa sổ, bên trang sách bỏ dở? Em vẫn nhìn xa xăm, ngoài sân? Trời đang nắng, hay đang dầm mưa. Và em có nhớ đến anh? Anh xin trả lại cho em hết tất cả kỷ niệm của mình, của một... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: