Tưởng Niệm Christophe

Tình Yêu Ôi Tình Yêu (Oh Mon Amour - Lời Việt Phạm Duy) - Ngô Nhật Trường Gọi Tên Người Yêu (Aline - Lời Việt Phạm Duy) - Ngô Nhật Trường Tạm biệt Aline của tôi...peut-être un beau jour voudras-turetrouver avec moiles paradis perdusCòn nhớ một buổi tối, tôi rụt rè ngồi cạnh cây dương... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: