Paris Có Gì Lạ Không Em?

Qua giới thiệu của anh Quốc Hùng khi về VN thăm quê năm ngoái, chị Bích Thủy (BT) đã biết đến nhóm LeVuMusic.  Gần đây BT liên lạc điện thư với LV.  Qua liên lạc LV mới biết là chị cũng là một giọng ca tài tử và cũng thường sinh hoạt văn nghệ tại... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: