“Bay Đi Cánh Chim Biển”

Trẻ trung là nét riêng hiếm hoi mà Đức Huy có được trên những gì được nhìn nhận từ nhạc sáng tác đến bề ngoài của nghệ sĩ. Đặc biệt là chúng tồn tại rất lâu. Có Claude Bernard và một chút Patrick Juvet phản phất trên khuôn mặt ấy; cũng không quá đáng khi... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: