Giấc Mơ Hồi Hương 2022

Photo Courtesy of Nguyen Thao Ðôi khi với các nhạc sĩ sáng tác ca khúc, sự thành công có thể đến với họ khá bất ngờ. Ðiều này thường xảy ra chứ không phải là hiếm, và làm chính tác giả ngạc nhiên. Thí dụ như Văn Phụng đã sáng tác từ trước 1954, và... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: