Vĩnh Biệt Sài Gòn

Trường Lê Vũ ngày xưa rất gần nhà thờ Đức Bà.  Hầu như ngày nào tan học cũng quanh quần trước nơi này.  Hình ảnh này gắn liền với ký ức tuổi thơ không bao giờ quên.  Hôm nay 30 tháng 4 , hát "Vĩnh Biệt Sài Gòn" để nhớ về chốn cũ.  Dù Sài Gòn nay đã không còn như ngày xưa nhưng... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: