Bến Xuân

Quốc Hùng có ngạc nhiên và bối rối khi Lê Vũ đề nghị bài "Bến Xuân" vì chưa hát bài này bao giờ tuy đã thuộc nằm lòng câu "nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến tôi một lần". QH nhận lời vì tin vào tài chọn mặt gởi bài của Lê Vũ,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: