Nha Trang Ngày Về

Với NhaTrang dù đã đi xa luôn luôn phải có một ngày trở lại cho những ai đã từng đến.  Với những ai đã dành cho NhaTrang tuổi thơ của mình niềm nhớ lại càng đặc biệt khó quên.  Vẫn còn đó muôn ngàn bọt nước vỡ tung thành lời thì thầm hằng đêm từ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: