Nhạt Nhòa 2022

Photo Courtesy of Ngoc Hoang Một trong những nhạc phẩm tôi rất thích của Tuấn Khanh là Nhạt Nhòa. Thật ra tôi chỉ biết đến bài này khoảng mới 10 năm sau này lúc anh Huy Thắng yêu cầu tôi hòa âm cho anh hát. Trước đó tôi chỉ biết bài Chiếc Lá Cuối Cùng... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: