Nhạt Nhòa 2022

Photo Courtesy of Ngoc Hoang

Một trong những nhạc phẩm tôi rất thích của Tuấn Khanh là Nhạt Nhòa. Thật ra tôi chỉ biết đến bài này khoảng mới 10 năm sau này lúc anh Huy Thắng yêu cầu tôi hòa âm cho anh hát. Trước đó tôi chỉ biết bài Chiếc Lá Cuối Cùng của nhạc sĩ này. Lâu lâu nghe lại Nhạt Nhòa vẫn thấy thích giai điệu êm ả này. Định bụng hôm nào sẽ hòa âm lại nữa. May thay lại gần đây mới mời được chị Phạm Hồng từ Virginia tham gia Levumusic. Và bài đầu tiên chị yêu cầu: Nhạt Nhòa. Xin mời nghe lại Nhạt Nhòa.

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: