Chuyện Tình (Love Story)

Photo Courtesy of Ho Dac Anh Thi

Tuần này xin được trở lại với một nhạc phẩm ngoại rất nổi tiếng trước năm 75 tại Sài Gòn: Chuyện Tình do Phạm Duy dịch từ nhạc phẩm Where Do I Begin của Francis Lai. Tưởng cũng không cần phải giới thiệu dài dòng về nhạc phẩm làm nền cho cuốn phim Love Story. Bản thân LV cũng chưa từng xem cuốn phim Love Story này từ đầu đến cuối, nhưng đã từng đọc cuốn chuyện này của Eric Segal. Câu chuyện tình tiết éo le có lẽ cũng giống như những soap opera phim Tàu hoặc phim Đại Hàn bây giờ. LV không thấy cuốn phim có gì đáng nhớ, thế nhưng nhạc phẩm làm nền cho phim này thì thật khó quên. Vì thế nên sau khi thực hiện Thú Yêu Thương (Speak Softly Love) LV nghĩ ngay đến bài này. Và dĩ nhiên một nhạc phẩm mùi mẫn, thảm thiết như vậy thì phải có giọng hát của Quốc Hùng để chuyên chở đến đúng bến bờ. Xin mời thưởng thức.