Nghe Những Tàn Phai

Photo from Harry Cook (Pexels) YouTube\Levumusic\Nghe Những Tàn Phai (Minh Nguyệt) Nghe Những Tàn Phai. Tôi nghe đâu đây có tiếng thở dài. Hai chữ tàn phai khiến tôi liên tưởng tới một thứ gì đó bắt đầu theo mốc thời gian dần dần mất đi vẻ ngoài tươi đẹp. Lại liên tưởng ngay tới... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: