Định Mệnh

Con đường nhỏ từng quen thuộc với hẹn hò rộn rã đã vắng lặng như một nơi chốn chưa hề biết đến. Hay là những gì vì yêu trao hết cho nhau một thuở đang chết dần theo năm tháng. Đã có lúc người đàn bà cố quên đi cô đơn và những ước mơ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: