“Mùa Xuân Sao Chưa Về Hỡi Em”

  "Xuân về, xuân về rồi. Giờ đây chín vạn hoa trời nở, Chỉ một mình ta khép lại thôi." Một đoạn thơ không nhớ đã đọc ở đâu. Súc tích như một hài cú. Ray rức như nỗi cô đơn. Khắc khoải như đời sống bây giờ. Đã bao lâu rồi, đã bao nhiêu... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: