Một Mai Em Đi

Tôi không biết đến "Một Mai Em Đi" cho đến khi Lê Vũ hỏi tôi muốn hát bài này không.  Thường thì những sáng tác viết cho tình yêu  của Trường Sa luôn luôn có sức hấp dẫn người hát lẫn người nghe.  Đặc biệt khi đến với nhạc của  ông nam hay nữ ca... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: