“Sầu Đông”

  "Sầu Đông" là một trong những nhạc phẩm nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Khánh Băng,  người được xem như là tay chơi đàn guitar điện Việt Nam đầu tiên trên sâu khấu.  Ông cũng là người khởi thủy ra phong trào kích động nhạc tại Việt Nam.  "Sầu Đông" mang đầy tính cách... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: