Tình Có Như Không

Photo courtesy of Ngo Nhat Truong Lúc đề nghị bài này, tôi biết không phải e nhạc của anh Vũ. Tôi đề nghị vậy thôi chứ cũng phải may rủi. Nhưng anh Vũ cũng thường hay mềm lòng, hoạ trừ những việc thật sự không thích, thành ra cuối cùng là tôi được hát. Lại... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: