Người Em Sầu Mộng

  Người Em Sầu Mộng 2020, Bích Thủy Trong tập thơ Thi nhân Việt Nam, xuất bản năm 1941, đỉnh cao của phong trào thơ mới thời bấy giờ Lưu Trọng Lư được đánh giá cao với những bài thơ nổi tiếng như: Nắng mới, Tiếng thu, Thơ sầu rụng, Một mùa đông, Còn chi... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: