Gai Hồng

Sau bài "Đêm Hè" thì "Gai Hồng" là nhạc phẩm thứ hai của Ngọc Hoàng mà LV thực hiện.  "Gai Hồng" đã được Ngọc Hoàng (dưới bút hiệu là HTBN) sáng tác  từ lâu lắm rồi và là một trong 10 bài trong CD "Người Con Gái Trong Tranh" mà NH cho ra đời vào... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: