Phiên Khúc Mùa Đông

Đã từ lâu LV có ý định thực hiện một nhạc phẩm của ban nhạc Phượng Hoàng ngày xưa.  Gần đây lại có vài bạn nghe cũng yêu cầu nhạc của ban nhạc này.  Nên LV chọn nhạc phẩm Phiên Khúc Mùa Đông này để gửi đến người nghe.  Dĩ nhiên PKMĐ đã được cải... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: