Tuyết Trắng 2017

Tuyết Trắng 2017 (Hoàng Cương) Tuyết Trắng 2012 (Hoàng Cương) Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm  là ba hiệu lệnh mà quân đội dành cho sĩ quan của mọi quân chủng.  Riêng với binh chủng không quân thì họ hãnh diện với chiếc áo bay có hiệu đính:  Tổ Quốc-Không Gian.  Nghe ra cũng có gì đó... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: